Samen naar een oplossing

Ben je op zoek naar een mediator in Woerden die, met oog op de lange termijn, samen met u in goed overleg tot juridische en praktische afspraken komt? Schakel Mr Elleke van Essen in als vFAS-scheidingsmediator om onder haar leiding afspraken te maken en deze vast te leggen. Eigen en gezamenlijke inbreng van beide partijen staan centraal en beslissingen worden in goed overleg genomen. Lees hieronder verder over mediation. 

Wat is een mediator?

Een mediator is een onafhankelijke, professionele bemiddelaar die kan helpen om een praktisch en/of juridisch probleem op te lossen. Een mediator is geen belangenbehartiger voor een partij, zoals een advocaat en zal geen oordeel geven, zoals een rechter. Bij mediation staat de eigen, gezamenlijke, inbreng van beide partijen centraal en worden beslissingen in goed overleg genomen, terwijl ingeval van procederen de beslissing aan de rechter is.

Wat doe ik als mediator?

Bij mediation in familierechtzaken wordt datgene wat verbindt, centraal gesteld. Op basis van de eigen, gezamenlijke, inbreng worden beslissingen door jullie, onder mijn leiding, genomen. Als neutrale echtscheidings-mediator ontvang je van mij informatie, antwoord en waar nodig advies op vragen over bijvoorbeeld de kinderregeling, de financiën en verdelingskwesties.

Als er kinderen zijn, wordt de invulling van de zorgregeling besproken en de gemaakte afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan. Ook de kinderalimentatie staat op de agenda. Een ander onderwerp van gesprek is of er een wens en ruimte is voor partneralimentatie. De verdeling van het vermogen en afwikkeling van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen maken uiteraard ook deel van de advisering uit.

Nadat jullie samen overeenstemming hebben bereikt, zal ik als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, tevens de voor de ontbinding daarvan benodigde formele procedure bij de Rechtbank verzorgen.

Hoe lang duurt een mediation traject?

De duur van een mediation traject is afhankelijk van de mate van conflict of ruzie en het vermogen om samen tot een oplossing te komen. Het is belangrijk ruimte te creëren voor het maken van weloverwogen keuzes. De ervaring leert dat drie tot vijf gesprekken meestal voldoende zijn.

Voordelen mediation:

  • Jij beslist zelf en niet de Rechtbank
  • De doorlooptijd kan, naar eigen keuze, korter zijn
  • De kosten zijn veelal lager

Wat kost mediation bij echtscheiding?

Ieder mediation traject is anders en dus maatwerk. Afhankelijk van de complexiteit kan ik tevoren een ruwe schatting van de tijdsinvestering maken. Er worden afspraken gemaakt over de (gespreide) betaling van de kosten en het daarvoor in rekening te brengen uurtarief.

Kosten voor juridische hulp zijn dus met name afhankelijk van de bewerkelijkheid van het vraagstuk waarvoor mijn hulp wordt ingeroepen.

Voorafgaand aan de dienstverlening informeer ik je zo goed mogelijk over de kosten gebaseerd op uurtarief. Ik breng geen opslag voor kantoorkosten in rekening.

Wanneer uw inkomen daar aanleiding toe geeft verleen ik, in een beperkt aantal gevallen, door de overheid gefinancierde rechtshulp. Informatie hierover kun je lezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Kennismakingsgesprek

Vraag vrijblijvend aan

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan gerust contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt maximaal een half uur per cliënt of per rechtsprobleem.

Contact

Stel direct je vraag