Samen naar een oplossing

Mediation in familiezaken is bedoeld om -met oog voor de langere termijn – samen in goed overleg tot juridische en praktische afspraken te komen. Je kunt Mr Elleke van Essen als vFAS-scheidingsmediator inschakelen om onder haar leiding die afspraken te maken en vast te leggen.

Wat is een mediator?

Een mediator is een onafhankelijke, professionele bemiddelaar die kan helpen om een juridisch probleem op te lossen. Een mediator is geen eenzijdige belangenbehartiger, zoals een advocaat en zal ook geen standpunt innemen, zoals een rechter. Bij mediation staat de eigen, gezamenlijke, inbreng van beide partijen centraal en worden beslissingen in goed overleg genomen. Als er geprocedeerd wordt beslist -meestal- de rechter.

Wat doe ik als mediator?

Als mediator ben ik een neutrale gesprekspartner voor beide partijen. Ik sta u in alle fasen van de echtscheiding terzijde en draag bij aan een zo spoedig en goed mogelijke afhandeling. Door een echtscheiding ontstaat soms conflict of zelfs ruzie. Vaak zijn niet alleen de twee partners daarbij betrokken, maar ook andere leden van het gezin. In mijn rol als mediator breng ik partijen samen en werk ik toe naar een zo goed mogelijke oplossing voor alle betrokkenen.

Hoe lang duurt een mediation traject?

Een mediation traject bestaat over het algemeen uit vier verschillende fasen:

  1. De scheiding
  2. Het ouderschapsplan
  3. Alimentatie voor kinderen en/of partner
  4. Verdeling van bezittingen en/of schulden

Hoe lang een mediation traject duurt is afhankelijk van de mate van conflict of ruzie en het vermogen van de betrokken partijen om samen tot een oplossing te komen. Snel is daarom niet altijd goed. Partijen zijn soms boos, verdrietig en teleurgesteld. Soms is er ook sprake van schuldgevoel naar de ander of andere gezinsleden. Het is belangrijk tijdens het mediation traject ruimte te creëren voor het maken van weloverwogen keuzes.

Wat kost mediation bij echtscheiding?

Ieder individueel mediation traject is anders en dus maatwerk. Afhankelijk van de complexiteit van uw situatie kan van tevoren een ruwe schatting van de tijdsinvestering gemaakt worden. Ik een vast uurtarief van € 189*.

Helderheid en gespreide betaling
Betaalt u de mediation zelf, dan informeer ik u steeds over de kosten. Onder voorwaarden bestaat de mogelijkheid van gespreide betaling.

Gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand
Wanneer uw inkomen daar aanleiding toe geeft verleen ik door de overheid gefinancierde rechtshulp. Informatie hierover kunt u lezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

* Kosten zijn exclusief BTW

Adviesgesprek

Vraag vrijblijvend aan

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Naast persoonlijke kennismaking ontvangt u uitleg over mogelijke procedures en oplossingen.

Contact

Stel direct je vraag