Samen naar een oplossing

Mediation in familiezaken is bedoeld om -met oog voor de langere termijn – samen in goed overleg tot juridische en praktische afspraken te komen. Je kunt Mr Elleke van Essen als vFAS-scheidingsmediator inschakelen om onder haar leiding die afspraken te maken en vast te leggen.

Wat is een mediator?

Een mediator is een onafhankelijke, professionele bemiddelaar die kan helpen om een juridisch probleem op te lossen. Een mediator is geen eenzijdige belangenbehartiger, zoals een advocaat en zal ook geen standpunt innemen, zoals een rechter. Bij mediation staat de eigen, gezamenlijke, inbreng van beide partijen centraal en worden beslissingen in goed overleg genomen. Als er geprocedeerd wordt beslist -meestal- de rechter.

Wat doe ik als mediator?

Bij mediation in familierechtzaken wordt datgene wat verbindt, centraal gesteld. Op basis van de eigen, gezamenlijke, inbreng worden beslissingen door jullie samen – onder mijn leiding – genomen. Van mij – als neutrale echtscheidings-mediator – ontvang je daarvoor informatie, advies en antwoord op vragen over – bijvoorbeeld – de kinderegeling, de financiën en verdelingskwestities.

Als er kinderen zijn, wordt de invulling van de zorgregeling besproken en de gemaakte afspraken vastgelegd in een ouderschapsplan. Ook de kinderalimentatie staat op de agenda. Een ander onderwerp van gesprek is de vraag of er ruimte en wens is voor partneralimentatie. De verdeling van het vermogen en afwikkeling van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen maken ook deel van de advisering uit.

Nadat jullie samen overeenstemming hebben bereikt, zal ik als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, tevens de voor de ontbinding daarvan benodigde formele procedure bij de Rechtbank verzorgen.

Hoe lang duurt een mediation traject?

De duur van een mediation traject is afhankelijk van de mate van conflict of ruzie en het vermogen om samen tot een oplossing te komen. Het is belangrijk ruimte te creëren voor het maken van weloverwogen keuzes. De ervaring leert dat drie tot vijf gesprekken meestal voldoende zijn.

Voordelen mediation:

  • Jij beslist zelf en niet de Rechtbank
  • De doorlooptijd kan – naar eigen keuze – korter zijn
  • De kosten zijn veelal lager

Wat kost mediation bij echtscheiding?

Ieder mediation traject is anders en dus maatwerk. Afhankelijk van de complexiteit kan ik van tevoren een ruwe schatting van de tijdsinvestering maken. Er worden afspraken gemaakt over de – gespreide – betaling van de kosten.

Kosten voor juridische hulp zijn afhankelijk van de bewerkelijkheid van het vraagstuk waarvoor mijn hulp wordt ingeroepen en de aard van de zaak.

Voorafgaand aan de dienstverlening informeer ik je zo goed mogelijk over de kosten gebaseerd op uurtarief. Ik breng geen opslag voor kantoorkosten in rekening.

Wanneer uw inkomen daar aanleiding toe geeft verleen ik door de overheid gefinancierde rechtshulp. Informatie hierover kunt u lezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Kennismakingsgesprek

Vraag vrijblijvend aan

Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Neem dan gerust contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt maximaal een half uur per cliënt of per rechtsprobleem.

Contact

Stel direct je vraag