Waarvoor kunt u bij mij terecht?

Problemen in de familiesfeer zijn ingewikkeld en vaak beladen met emoties. Ik help families op een heldere en duidelijke manier tot een zo goed mogelijk oplossing te komen. Het personen- en familierecht omvat meer dan juridische hulp bij scheiding of alimentatie.

U kunt bij van Essen Advocaten terecht voor ondersteuning bij de volgende onderwerpen:

  • Echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of samenwonen
  • Partneralimentatie, bijdragen voor kinderen en/of ouderschapsplan
  • Echtscheidingsconvenant
  • Verdeling en/of verrekening bij gemeenschap van goederen
  • Afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
  • Alimentatievaststelling of wijziging
  • Verdeling zorgtaken / omgangsregelingen
  • Ouderlijk gezag, (wijziging) hoofdverblijfplaats
  • Uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling
  • Erfrecht en nalatenschappen

Wat houdt bemiddeling in?

Een bemiddelaar helpt op onafhankelijke en professionele wijze een oplossing te vinden voor een juridisch probleem. Zaken in het familierecht zijn vaak ingrijpend en hebben een flinke impact op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Door bemiddeling worden goede afspraken en regelingen vastgesteld.

Wat doe ik als bemiddelaar?

Als bemiddelaar streef ik ernaar om zaken in zo goed mogelijke harmonie tot een oplossing te brengen. Bij echtscheidingsbemiddeling ontvangen beide partijen bijvoorbeeld alle informatie die ze nodig hebben om in overleg tot de meest geschikte oplossing van hun problemen te komen. De uitkomst leidt vaak tot een regeling ‘op maat’ die meer tevredenheid geeft dan wanneer de rechter een beslissing oplegt. Ik sta u vervolgens bij om deze afspraken en regelingen te bewaken en toe te passen.

Juridische bijstand
Ook als het niet mogelijk blijkt problemen via bemiddeling op te lossen sta ik u als advocaat terzijde. Het uitgangspunt blijft hierbij de zaken in zo goed mogelijk overleg te regelen. Waar dat niet anders kan, zal het geschil aan de rechter worden voorgelegd.

Hoe lang duurt een bemiddelingstraject?

Hoe lang de gehele bemiddeling duurt is afhankelijk van de omvang en complexiteit van de situatie en de mate waarin de betrokken partijen in staat zijn aan een oplossing te werken. Vaak is er tijd nodig om emoties en/of heftige gevoelens los te laten. Deze kunnen een constructief proces in de weg zitten. Als bemiddelaar help ik te komen tot een toekomstgerichte ‘regeling op maat’.

Wat kost bemiddeling?

Ieder bemiddelingstraject is anders. Afhankelijk van de complexiteit van de situatie wordt vooraf een inschatting gemaakt van de verwachte kosten. Hierbij hanteer ik een vast uurtarief.

Helderheid en gespreide betaling
Betaal je de bemiddeling zelf, dan overleg ik steeds vooraf over de kosten. Onder voorwaarden bestaat de mogelijkheid van gespreide betaling.

Gesubsidieerde bemiddeling of rechtsbijstand
Wanneer jouw inkomen daar aanleiding toe geeft verleen ik door de overheid gefinancierde rechtshulp. Informatie hierover kun je lezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Adviesgesprek

Vraag vrijblijvend aan

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Naast persoonlijke kennismaking ontvangt u uitleg over mogelijke procedures en oplossingen.

Contact

Stel direct uw vraag