Advocatenkantoor Van Essen

Betrokken en Betrouwbare Belangenbehartigers

Rechtsgebieden

Incassorecht

U kent het wellicht wel: u heeft een rekening gestuurd die, ondanks aanmaningen, niet betaald wordt. Een sommatie door een advocaat kan in die gevallen net dat gewicht meegeven dat nodig is om een debiteur tot betaling te bewegen. Bovendien weten wij als geen ander hoe wij desnoods via een gerechtelijke procedure een vonnis voor u kunnen krijgen waarmee u de mogelijkheid krijgt beslag te leggen op goederen van uw schuldenaar.

Uiteraard geldt bij dit alles steeds dat de verhouding tussen de kosten en de baten in het oog moeten worden gehouden. Informeert u naar onze tarieven. Bij meerdere incassozaken hanteren wij een gunstig actietarief.

Echtscheidings- en overige personen- en familierecht

Helaas komt het regelmatig voor dat zich problemen voordoen in de familiesfeer. Wanneer het tot een echtscheiding moet komen dan is dat al vervelend genoeg. Wanneer er dan ook nog eens een langdurige en bittere strijd moet worden gevoerd, is daar meestal niemand mee gediend. Ons streven is dan ook steeds om de zaken in zo goed mogelijke harmonie tot een oplossing te brengen.

Echtscheidingsbemiddeling is daarvoor bij uitstek een middel. Beide partijen krijgen hierbij alle informatie die ze nodig hebben om in overleg tot de meest geschikte oplossing van hun problemen te komen. De ervaring leert dat wanneer partijen hun problemen op deze manier oplossen, de uitkomst tot meer tevredenheid leidt, dan in het geval de rechter een beslissing oplegt. Ook biedt de bemiddeling meer mogelijkheden voor een regeling ‘op maat’ dan een regeling via een gerechtelijke procedure. Wij informeren u in een persoonlijk gesprek graag uitgebreider over bemiddeling.

Ook als het niet mogelijk blijkt uw problemen via bemiddeling op te lossen, staan wij u graag ter zijde. Ook dan zal het uitgangspunt steeds zijn de zaken in zo goed mogelijk overleg te regelen. Waar dat niet anders kan, zal het geschil aan de rechter worden voorgelegd.

Naast echtscheidingen hebben wij ook veel ervaring in alimentatiezaken, adopties en omgangs- en gezagskwesties.

Bemiddeling

Ook in andere dan echtscheidingszaken is het soms beter de zaken niet via een gerechtelijke procedure op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u een geschil hebt met een zakelijke relatie waarmee u, ook na het geschil, nog verder zaken wilt doen of met uw buren. In die gevallen kan bemiddeling uitkomst bieden. U werkt dan samen toe naar een voor beide partijen acceptabele oplossing met behoud van de relatie. Informeert u naar de mogelijkheden!

Arbeids- en ontslagrecht

Problemen op het werk zijn er in allerlei vormen. Wellicht hebt u al geruime tijd problemen met één van uw werknemers? Of merkt u als werknemer dat uw werkgever uw dienstverband wil beëindigen?

Wij hebben ruime ervaring bij diverse arbeidsgeschillen en kunnen u ook informeren over manieren om problemen te voorkomen c.q. procedures goed voor te bereiden.

Faillissements- en Insolventierecht

Het komt steeds vaker voor dat bedrijven en personen in financiële problemen komen. Als dit gebeurt dan behoeft dit niet steeds tot een faillissement te leiden. Wanneer er tijdig wordt ingegrepen dan zijn er vaak nog andere opties.

Verder kan het belangrijk zijn passende maatregelen te treffen wanneer een bedrijf of persoon op wie u een vordering hebt in financiële moeilijkheden geraakt. Misschien kunt u zekerheden (een pand- of hypotheekrecht) bedingen of langs een andere weg bereiken dat u niet met lege handen blijft staan wanneer het tot een faillissement komt.

Hoe dan ook, er kan soms meer dan u denkt. Wij helpen u graag op weg!

Huurrecht

Voor de huur en verhuur van woningen en bedrijfspanden gelden verschillende regels. Sommige huurders genieten een wettelijke bescherming en andere juist weer niet. Zowel voor huurders als verhuurders is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de toepasselijke regelgeving. Wij kunnen u daarover informeren en daarbij putten uit een jarenlange ervaring.

Aansprakelijkheidsrecht/(letsel) schadevergoedingen

Als slachtoffer van een onrechtmatige daad of ongeval denkt u wellicht niet direct aan de gevolgen hiervan op de langere termijn. Toch kan het effect van dergelijke gebeurtenissen zich soms juist in de verdere toekomst nog laten voelen. Juist in die gevallen is het goed een advocaat in de arm te nemen, die bekend is met deze materie. Vaak kunnen in deze gevallen zelfs de kosten van de rechtshulp door de wederpartij of diens verzekering vergoed worden.

Mocht u onverhoopt zelf aansprakelijk gesteld worden dan kan het eveneens goed zijn ons te raadplegen. Wij kunnen u dan adviseren over de mogelijkheden uw aansprakelijkheid af te wenden of, als dat niet mogelijk is, deze te beperken.

Contracten en verbintenissenrecht

Voor het opstellen van uw (standaard-) contracten en overeenkomsten kunt u bij ons terecht. Ook screenen wij graag de overeenkomsten welke u voorgelegd worden en informeren u over de risico’s en (on-) mogelijkheden waar u na ondertekening tegenaan kunt lopen.

Denkt u bijvoorbeeld ook aan het opstellen van algemene voorwaarden welke precies zijn toegesneden op uw persoonlijke situatie en wensen.

Strafrecht

Hoewel dat niet te hopen is, kan het toch wel eens voorkomen dat u over de schreef gaat en u daarvoor moet verantwoorden voor de rechter. Bijstand van een advocaat is in die gevallen niet verplicht maar doorgaans zult u er baat bij hebben u te laten adviseren door een ervaren advocaat. Een goede studie van het dossier en voorbereiding van de zitting werpt meestal zijn vruchten af. Schroom daarom niet ons te bellen wanneer u verdacht wordt van een misdrijf c.q. als u een dagvaarding hebt ontvangen.

Sociale verzekeringen (WIA, WW, ZW) en bijstandsrecht

Wie een uitkering heeft, ervaart aan den lijve dat dit niet altijd zonder problemen verloopt. U kunt te maken krijgen met kortingen op uw uitkering, de uitkering kan geweigerd worden of geheel ingetrokken. Soms worden betaalde uitkeringen zelfs teruggevorderd.

In al deze zaken staan wij u graag bij bij het maken van bezwaar tegen beslissingen of het instellen.